Tarieven

In eerste instantie zullen wij nagaan of U een verzekering rechtsbijstand heeft onderschreven en dewelke een eventuele tussenkomst kan verlenen in de kosten van een eventuele procedure, raadpleging, advies, etc.

Uiteraard behoort ook een aanstelling in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) tot de mogelijkheden. Wij zullen samen nagaan of U aan de hand van uw inkomsten of om andere redenen in aanmerking komt.

Gezien transparantie en communicatie voor ons een sleutelfactor is, worden de kosten en erelonen vooraf met U besproken.